Siddhartha

Vandaag weer eens in het verhaal van ‘Hij wiens doel is volbracht’ gedoken. (Herman Hesse: Siddhartha).

Om de zoveel jaar kom ik wel weer op een keuze moment in mijn leven uit. Wat is daar toch de bedoeling van? Ik zou denken, je krijgt een leuke baan, stop daarin je energie en dat is je leven. Blijkbaar wil ik toch steeds weer iets anders.

Siddhartha gaat in het boek ook op zoek in zijn leven, steeds weer veranderingen. Het verhaal eindigt met Siddhartha als veerman, pratend tegen de rivier en de stenen, uiteindelijk in vrede met zijn reis en het begrijpen ervan.

Op Wikipedia is een mooie samenvatting (nl.wikipedia.org/wiki/siddhartha_(roman))

Ervaringen leiden tot bewustwordingen in iemands leven – het duidt op deelname, leren en misschien kennis. Verstaan is begrijpen en internaliseren. In de roman worden ervaringen aangewezen als de beste manier om te komen tot het begrijpen van de realiteit en verlichting te bereiken. Siddhartha’s reis toont aan dat dit begrijpen niet kan verkregen worden door scholastiek, geestelijke methodes of ongebreidelde lusten en de hieraan vasthangende pijn van de samsara; het is echter de totaliteit van alle ervaringen tijdens iemands leven die leiden tot het begrijpen.

Liefdesverhoudingen

(Uit: Lieve Gabriel. Halfdan W. Freihow. pag. 147)
Volwassen liefdesverhoudingen zijn het moeilijkste wat er is, die vragen zoveel van alles wat jij niet hebt en niet begrijpt, van een taal die vaak alleen maar onuitgesproken is en dubbelzinnig en woordeloos, van zo’n diep inlevingsvermogen in iemand anders dat het soms lijkt alsof je jezelf kwijtraakt.

Notre Dame

De klok gaat heen en weer, 6000 kg, elke slag trilt door mijn botten, door mijn hoofd. Ik houd me vast. Nutteloos om me er tegen te verzetten.

Zowel mijn fysieke als mijn geestelijke lichaam heeft een behoorlijke tik gehad. En dat heeft tijd nodig. Tijd waarin van alles kan en mag gebeuren. Die grote klok luidt al wat minder, maar de klepel gaat nog een hele tijd heen en weer van links naar rechts, ook al staat de klok zelf allang weer stil. De klepel mag rustig uit zwiepen, daarna komt er vanzelf weer een nieuw evenwicht. 

Ik ben eenzaam?

Ik zit op facebook. Bekijk elke dag de stukjes die mijn vrienden erop zetten. Kost aardig wat tijd. Even lachen, een goede spreuk, veel flauwekul. Gisteren heel veel vrienden ‘ontvolgd’. Ben benieuwd wat er nu gebeurt.

Zoveel vrienden en toch heb ik het eenzaamheidsgevoel. Meer dan een derde van de Nederlandse bevolking voelt zich eenzaam (Beate Völker), staat in een artikel Elsevier (zaterdag 26 april 2014). Gemiddeld hebben mensen 3 tot 4 goede vrienden die ze zo’n 16 jaar kennen.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een hechtere, langdurige relatie. Een kenmerk daarvan is compromissen kunnen sluiten.

Wie weet heeft de ‘ontvolging’ tot gevolg dat ik compromissen kan gaan sluiten of zou niemand er een probleem mee hebben?